Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην 6η Συνάντηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ombudsman


Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην 6η Συνάντηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ombudsman
Στην 6η Συνάντηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ombudsman, που έγινε στο Παρίσι, στις 11 και 12 Ιουνίου 2012, συμμετείχε ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως κ.Γιώργος Π. Κρασσάς. Το Ινστιτούτο αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας των γραφείων Ombudsmen της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής.

Το θέμα της Συνάντησης ήταν: “The Reinforcement of the Role of the Ombudsman”.