Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στο 5ο Φόρουμ Εργασίας για την υλοποίηση της Σύμβασης για την αναπηρία


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στο 5ο Φόρουμ Εργασίας για την υλοποίηση της Σύμβασης για την αναπηρία
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε στο 5ο Φόρουμ Εργασίας για την υλοποίηση της Σύμβασης για την αναπηρία, με θέμα τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την αποτελεσματική, ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στη δικαιοσύνη.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2014, στις Βρυξέλλες.