Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Ισότητας με θέμα "Η συμβολή και το έργο της Αρχής Ισότητας στην προώθηση της Αρχής της Ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση"


Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής Ισότητας με θέμα "Η συμβολή και το έργο της Αρχής Ισότητας στην προώθηση της Αρχής της Ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση"
Η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, έκανε παρουσίαση με θέμα "Η συμβολή και το έργο της Αρχής Ισότητας στην προώθηση της Αρχής της Ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση", σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2011 στη Λευκωσία.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για συμβολή και έργο Αρχής Ισότητας 16.11.2011.pdf