Παρουσία στα ΜΜΕ - Τομές στα Γεγονότα (Sigma): "Γυναίκες που έζησαν την φρίκη μίλησαν και καθήλωσαν"


Τομές στα Γεγονότα (Sigma): "Γυναίκες που έζησαν την φρίκη μίλησαν και καθήλωσαν"
" Γυναίκες που έζησαν την φρίκη μίλησαν και καθήλωσαν".

Αναφορά στις Τομές στα Γεγονότα (Sigma) στην εκδήλωση “Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο” που συνδιοργάνωσαν η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Εκστρατεία «AWARE», στις 9 Ιουλίου 2019.