Παρουσία στα ΜΜΕ - 09/08/2015 Εφημερίδα Αλήθεια "ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: Καλεί το ΓΕΕΦ να επανεξετάσει αίτημα μόνιμης λοχία"


09/08/2015 Εφημερίδα Αλήθεια "ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: Καλεί το ΓΕΕΦ να επανεξετάσει αίτημα μόνιμης λοχία"
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: Καλεί το ΓΕΕΦ να επανεξετάσει αίτημα μόνιμης λοχία