Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ιατρική περίθαλψη και μεταχείριση φορέα HIV/AIDS


Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ιατρική περίθαλψη και μεταχείριση φορέα HIV/AIDS
22 Σεπτεμβρίου 2015

Το περιστατικό της μεταχείρισης Βρετανού τουρίστα φορέα HIV στην Πάφο, που τις τελευταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας, φανερώνει για άλλη μια φορά το μέγεθος και το βαθμό της άγνοιας και των στερεοτύπων που εξακολουθούν να υφίστανται στην κοινωνία. Δυστυχώς, οι συνθήκες και τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης αναδεικνύουν τις βαθιά ριζωμένες, πλατιά διαδεδομένες και εξαιρετικά ανθεκτικές προκαταλήψεις που περιβάλλουν το ζήτημα του HIV/AIDS και εδράζονται στην άγνοια και την ελλιπή ενημέρωση, ακόμη και των επαγγελματιών υγείας.

Η παροχή ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης σε φορείς του ιού του HIV αποτελεί ένα σύνθετο και συνεχώς εξελισσόμενο θέμα. Βάσει των σημερινών επιστημονικών δεδομένων και εξελίξεων, η λοίμωξη με τον HIV έχει καταστεί πλέον ένα χρόνιο νόσημα με ελαφρότερα συμπτώματα, που επιτρέπει στους φορείς να αναπτύσσουν ελεύθερα κάθε πτυχή της ζωής και της προσωπικότητας τους.

Παρόλα αυτά, οι διακρίσεις, η συχνή άρση του ιατρικού απορρήτου και το στίγμα που ακόμη συνοδεύει τη νόσο οδηγούν, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα του φορείς σε κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμό.

Σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φορέων έχουν οι επαγγελματίες υγείας. Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου και η παροχή περίθαλψης χωρίς διακρίσεις αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε επαγγελματία υγείας αλλά και του διοικητικού προσωπικού των φορέων παροχής υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών. Πέραν αυτού, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φορέων του HIV αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας συνολικά.

Η άρνηση ιατρικής φροντίδας και η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου αποτελούν τις πιο συχνές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φορέων. Η παροχή περίθαλψης και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου έχουν θεσπιστεί όχι μόνο για να διασφαλίσουν τα ατομικά δικαιώματα των φορέων, που είναι εξίσου σημαντικά, αλλά και για να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία.

Κάθε παραβίαση των πιο πάνω υποχρεώσεων οδηγεί τους φορείς σε περαιτέρω απομόνωση, σε απόκρυψη της οροθετικότητας τους και στην απομάκρυνση τους από τις υπηρεσίες υγείας. Κάθε πράξη που διαταράσσει το κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας μεταξύ ιατρού και ασθενή αποτελεί καίριο πλήγμα στην υγεία του ασθενούς και στη δημόσια υγεία, την οποία οι επαγγελματίες υγείας έχουν καθήκον να υπηρετούν απαρέγκλιτα.

Πέραν, όμως, της συμπεριφοράς των επαγγελματιών υγείας που διερευνάται, η συνακόλουθη μεταχείριση του συγκεκριμένου φορέα του HIV από τους επαγγελματίες του τουρισμού φανερώνει την πλήρη άγνοια για τον ιό αλλά και την εμμονή στο στερεότυπο της, άνευ ετέρου, επικινδυνότητας κάθε φορέα και της ανάγκης απομόνωσης του για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η συνολική μεταχείριση του συγκεκριμένου φορέα HIV και οι περιστάσεις της περίπτωσης αυτής δυστυχώς αμαυρώνουν όχι μόνο την εικόνα των εμπλεκόμενων επαγγελματιών αλλά και την εικόνα της Κύπρου διεθνώς.

Η πλήρης και άμεση διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού καθώς και η επιβολή αυστηρών πειθαρχικών ποινών για την παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας, όπου αυτό αποδειχθεί, είναι απαραίτητες για να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα μη ανοχής τέτοιων συμπεριφορών.

Πέραν, όμως, αυτού θα πρέπει η Πολιτεία να εξετάσει εις βάθος το ζήτημα της ειδικής, αναλυτικής και επαναλαμβανόμενης ενημέρωσης και επιμόρφωσης μιας σειράς επαγγελματιών που εργάζεται σε κρίσιμες θέσεις για τη μεταχείριση των φορέων. Ιδιαίτερη, βέβαια, έμφαση πρέπει να δοθεί ταυτόχρονα και στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού με νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα για αποφυγή περαιτέρω στιγματισμού των φορέων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ HIV.doc (Μέγεθος Αρχείου: 35,19Kb)
mp3
22092015.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 1187,65Kb)