Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις - Δελτίου Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας


Δελτίου Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας
Η 17η Μαΐου, η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, μας υπενθυμίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προς τη θεμελίωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων και την κατάρριψη φοβικών συνδρόμων και προκαταλήψεων, αλλά και τα όσα άλλα οφείλει κάθε δημοκρατική πολιτεία να πράξει για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Με απαρχή την υπόθεση Μοδινού και ακολούθως την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στην κυπριακή έννομη τάξη, την κατοχύρωση της πολιτικής συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια, την ποινικοποίηση της ομοφοβικής ρητορικής, αλλά και πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα HOMBAT, με υποστήριξη και της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου στοχεύεται η πρόληψη και η καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση, αναζητείται και επιδιώκεται από την πολιτεία η ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Παρόλα αυτά, διαφαίνεται ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα εξακολουθούν να τυγχάνουν διακριτικής μεταχείρισης ή/και ψυχολογικής παρενόχλησης, με αποτέλεσμα την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους και τον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Σύμφωνα με έρευνες του ευρωβαρόμετρου τα προηγούμενα χρόνια, κατά το 2012, καταδείχθηκε ότι, σύμφωνα με την αντίληψη του πληθυσμού, τα επίπεδα διακρίσεων στην Κύπρο, στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου ήταν πολύ υψηλά.

Πολλά από τα ΛΟΑΤΙ πρόσωπα συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να στερούνται ισότητας ευκαιριών και επιλογών στην εκπαίδευση, στην εργασία, ενώ απειλούνται βασικά ανθρώπινα τους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στη σωματική ακεραιότητα, και στην υγεία.

Είναι γι’ αυτό που υπενθυμίζεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ταυτίζονται με υγιείς δημοκρατίες και κράτη δικαίου όπου όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα στη μη διάκριση. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε διαιρούνται, ούτε συμψηφίζονται. Δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Απαιτούν ένα καθολικό σεβασμό από όλους για όλους.

Όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων, δεν μιλάμε για κάτι το εξωπραγματικό ή για κάτι το επιπλέον. Μιλάμε για τα απλά – χωρίς εισαγωγικά – θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά, τα οποία ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να απολαμβάνει, ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η εγγενής αξιοπρέπειά του.

Δεν έχουμε δικαίωμα να απορρίπτουμε ότι διαφέρει από μας. Ότι δεν κατανοούμε ή δεν αισθανόμαστε με τον ίδιο τρόπο.

Το δικό μας δικαίωμα, είναι δικαίωμα για όλη την ανθρώπινη οικογένεια.
05.2019.pdf ΠαγκόσμιαΗμέρακατάτηςΟμοφοβίας-17.05.2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 484,75Kb)
05.2019.docx
ΠαγκόσμιαΗμέρακατάτηςΟμοφοβίας-17.05.2019.docx (Μέγεθος Αρχείου: 117,26Kb)