Υπομνήματα - Υπόμνημα αναφορικά με τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες


Υπόμνημα αναφορικά με τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Υπόμνημα_Παροχές ΑμεΑ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 36,99Kb)